Nejkrásnější hory Čech: Šumava

Deutsch

Šumava

Obecné informace

Šumavské panoramaŠumava je rozsáhlá plochá pahorkatina na jihu a jihozápadě Čech, prochází jí hranice s Rakouskem a Německem. Ačkoliv je Šumava až čtvrté nejvyšší pohoří v České republice, je zde téměř polovina českých hor s výškou nad 1000 metrů nad mořem. Nejvyšší horou české části Šumavy je Plechý (1 378 m n. m.), nejvyšší vrcholy však Šumava má na německé straně hranic - Grosser Arber (Velký Javor, 1 457 m n.  m.) a Grosser Rachel (Velký Roklan, 1 453 m n. m.).

Šumava má charakteristický reliéf, který tvoří střídání rozsáhlých hřbetů s neméně rozsáhlými pláněmi. V nejnižších částech bývají rašeliniště (slatě) s vzácnou ledovcovou květenou.

Hamerský potok nedaleko Horské Kvildy

Geologicky je Šumava tvořena především přeměněnými krystalickými horninami jako ortorula, rula, svor a granulit, kterými místy pronikly žuly. Zarovnané povrchy pokrývají silné vrstvy zvětralin s výraznými tvary ledovcového původu. Nejvýraznější památkou po ledovcích jsou šumavská jezera - Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a Laka

Rozsáhlé smrkové lesy, kterými je Šumava pokryta jsou důsledkem lidské činnosti. Původní Šumava, to byly smíšené lesy s velkým zastoupením bučin, střídané velkými plochami luk a pastvin.

Další informace o šumavské přírodě můžete najít na stránkách Národního parku Šumava.

Národní park Šumava

Logo NP ŠumavaLidé si už dávno uvědomovali, že Šumava je jedinečná a je třeba ji chránit. První návrhy na vytvoření přírodního parku Šumava se objevily již v roce 1911. V roce 1963 byla zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava jako první krok k velkoplošné ochraně přírody. Nezachovalejší a nejvzácnější část CHKO pak byla v roce 1991 vyhlášena za Národní park Šumava.

Šumava je největší lesní komplex ve střední Evropě. Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje je Šumava označována jako "zelená střecha Evropy". I proto je Šumava zařazena mezi biosférické rezervace UNESCO.

webdesign FTF TOPlist